Välkommen till Vara Sotarn!

Sotning

hem01

Regelbunden sotning minskar risken för bränder. Om fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra exempelvis en brand. Sotningen har även betydelse för miljön och för bränsleförbrukningen – en ren panna släpper ut mindre miljöpåverkande utsläpp och drar mindre bränsle.

Läs mer >>

Ventilation

hem02

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssystem.
Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att bli totalrensad vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år. Ring oss gärna och diskutera just ditt ventilationssystem.

Läs mer >>

Kajbo

hem03

Kajbon är ett vanligt problem i våra trakter. Kajor bygger ofta sina bon i kanalerna i våra skorstenar vilket leder till försämrad ventilation i våra fastigheter. Det kan också utgöra en ökad brandrisk.

Läs mer >>

Tak & Fasad

hem04
Vara Sotarn har många års erfarenhet av både tak och fasad tvätt. Vi kan även behandla ditt tak och din fasad mot på växter av alger och mossa.

Läs mer >>